0


เกี่ยวกับเรา

About Us

DUMBLE INHALER by DOUBLE HERBSDumble Inhaler ยาดมดัมเบิ้ล

ยาดมสองรู ยาดมสมุนไพร หอมเพลิน เกินห้ามใจ 


DOUBLE HERBS ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2553 โดยมีนโยบายในการผลิตสินค้า อุปโภค-บริโภคเกี่ยวกับสุขภาพ โดยมุ่งเน้นใช้วัตถุดิบสมุนไพรไทยเป็นหลัก และจะต้องเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพมากกว่าท้องตลาดทั่วไป 

ในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการผลิตสินค้าตัวแรกขึ้นอย่างเป็นทางการนั่นคือ ยาดมดัมเบิ้ล และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตรงตามนโยบายที่ว่า จะต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ได้จัดตั้งบริษัทขึ้นอย่างเป็นทางการ และได้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาดมดัมเบิ้ลสู่ท้องตลาดเป็นสินค้าตัวแรก เรายังคงมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าอื่นๆ ของเราให้ดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าประทับใจในสินค้าและบริการของเรา

นอกจากนี้ บริษัท ดับเบิ้ลเฮิร์บ จำกัด มีบริการรับผลิตของชำร่วยในโอกาสต่างๆ เช่น งานแต่ง งานสัมมนา ของแจกหรือพรีเมี่ยมให้กับลูกค้าและบริษัทต่างๆ


บริษัท ดับเบิ้ลเฮิร์บ จำกัด


9/5 ซอยเจตน์จำลอง 3/3 ถนนบริพัตร ตำบลท่าราบ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

  032-409-724
  info@doubleherb.com

LINE QR CODE

Copyright ® 2022 doubleherb.com