0

เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐาน
ให้มีคุณภาพที่ดีที่สุด แก่ผู้บริโภคIngredients

วัตถุดิบ


วัตถุดิบที่นำมาใช้ ถูกเลือกสรรด้วยความใส่ใจ
ตลอดจนการควบคุมกระบวนการผลิต
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแก่ผู้บริโภค


Products & Service

สินค้า และ บริการ
ดูเพิ่มเติม


Distributor Channel

ช่องทางการจัดจำหน่าย


บริษัท ดับเบิ้ลเฮิร์บ จำกัด


9/5 ซอยเจตน์จำลอง 3/3 ถนนบริพัตร ตำบลท่าราบ
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

  032-409-724
  info@doubleherb.com

LINE QR CODE

Copyright ® 2022 doubleherb.com